iPod nano - Symbolen indelen op het beginscherm

background image

Symbolen indelen op het beginscherm

U kunt de volgorde van de symbolen in het beginscherm wijzigen zodat u de onderdelen die
u vaak gebruikt, gemakkelijk kunt terugvinden. Als u de iPod nano bijvoorbeeld elke dag tijdens
uw work-out gebruikt, kunt u het symbool 'Fitness' naar de eerste positie verplaatsen zodat u dit
onderdeel gemakkelijk kunt openen.

De volgorde van de symbolen in het beginscherm wijzigen

1

Houd uw vinger op het symbool dat u wilt verplaatsen tot de symbolen gaan bewegen.

2

Sleep het symbool naar de nieuwe locatie.

Met slepen naar links of naar rechts bladert u door de symbolen. Bij kleine symbolen gaat u met
slepen naar rechts of links naar een ander scherm.

3

Haal uw vinger van het scherm wanneer het symbool op de gewenste plaats staat.

4

Druk op de knop voor de sluimerstand of tik en houd het symbool nogmaals vast om de

wijzigingen te bewaren.

U kunt ook instellen dat in het beginscherm vier kleine symbolen in plaats van één groot symbool
worden weergegeven. De stippen onder in het beginscherm geven aan hoeveel schermen er zijn.

Kleine symbolen weergeven in het beginscherm

1

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen'.

2

Tik op 'Beginscherm'.

3

Tik op

naast 'Kleine symbolen'.

18

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken