iPod nano - Informatie over de batterij

background image

Informatie over de batterij

De iPod nano heeft een interne batterij die niet kan worden verwijderd. De eerste keer dat u de
iPod nano gebruikt, kunt u de batterij het best ongeveer drie uur opladen of wachten tot het
batterijsymbool aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen.

De batterij van de iPod nano wordt in ongeveer anderhalf uur tot tachtig procent opgeladen. Als
u de batterij volledig wilt opladen, moet u hiervoor ongeveer drie uur rekenen. Als u de batterij
van de iPod nano oplaadt tijdens het kopiëren van bestanden, het afspelen van muziek, het
luisteren naar de radio of het bekijken van een diavoorstelling, duurt het opladen mogelijk langer.

14

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken

background image

De batterij opladen

U kunt de batterij van de iPod nano opladen door de iPod nano op uw computer aan te sluiten of
door de Apple USB-adapter (afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken.

De batterij opladen via de computer
Sluit de iPod nano aan op een USB 2.0-poort op uw computer. De computer moet zijn

m

ingeschakeld en de sluimerstand moet zijn uitgeschakeld.

Belangrijk:

Als op het scherm van de iPod nano de melding 'Sluit aan op voeding' wordt

weergegeven, moet de batterij worden opgeladen voordat er communicatie mogelijk is tussen
de iPod nano en uw computer. Zie “Op de iPod nano wordt de melding 'Sluit aan op voeding'
weergegeven” op pagina 59.

Als u de iPod nano wilt opladen wanneer u niet de beschikking over een computer hebt, kunt u
de Apple USB-lichtnetadapter aanschaffen.

De batterij met behulp van de Apple USB-lichtnetadapter opladen

1

Sluit de dockconnector-naar-USB-kabel aan op de Apple USB-lichtnetadapter.

2

Sluit het andere uiteinde van de dockconnector-naar-USB-kabel aan op de iPod nano.

3

Sluit de Apple USB-lichtnetadapter aan op een werkend stopcontact.

Apple USB-lichtnetadapter
(uw adapter ziet er mogelijk anders uit)

Dockconnector-naar-USB-kabel

De status van de batterij

Als de iPod nano niet op een voedingsbron is aangesloten, wordt de huidige lading van de
batterij bij benadering aangegeven door middel van het batterijsymbool in de rechterbovenhoek
van het scherm.

De batterij is voor minder dan 20 procent opgeladen.

De batterij is ongeveer voor de helft opgeladen.

De batterij is volledig opgeladen.

Als de iPod nano op een voedingsbron is aangesloten, geeft het batterijsymbool aan dat de
batterij wordt opgeladen of volledig is opgeladen.

Bezig met opladen (bliksemschicht)

Opgeladen (stekker)

U kunt de iPod nano loskoppelen en gebruiken voordat de batterij volledig is opgeladen.

Opmerking: Oplaadbare batterijen kunnen slechts een beperkt aantal malen worden opgeladen
en moeten uiteindelijk worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder. De
gebruiksduur van de batterij en het aantal malen dat de batterij kan worden opgeladen, zijn
afhankelijk van het gebruik en de instellingen. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/
batteries.

15

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken

background image

Energie besparen

De iPod nano heeft een slimme functie om de levensduur van de batterij te verlengen terwijl u
naar muziek luistert of met een work-out bezig bent. Wanneer u het scherm twintig seconden
niet aanraakt, wordt de lichtsterkte van het scherm automatisch verminderd en wordt het scherm
vervolgens uitgeschakeld. Om het scherm vervolgens weer in te schakelen of om het scherm
handmatig uit te schakelen, drukt u op de knop voor de sluimerstand.

Als de iPod nano niet actief is (er wordt geen audiobestand afgespeeld en er wordt geen
beweging gedetecteerd als stappen worden geteld), wordt de iPod nano automatisch
uitgeschakeld. Om de iPod nano vervolgens weer in te schakelen, drukt u op de knop voor de
sluimerstand.

U kunt de iPod nano ook helemaal uitschakelen door de knop voor de sluimerstand een paar
seconden ingedrukt te houden. Om de iPod nano weer in te schakelen nadat u de speler op deze
manier hebt uitgeschakeld, houdt u de knop voor de sluimerstand een paar seconden ingedrukt.

Als u de iPod nano uitschakelt, gebeurt het volgende:

Het afspelen van muziek of andere audiobestanden wordt onderbroken.

Â

Onderbroken radio-uitzendingen worden gewist.

Â

Het afspelen van diavoorstellingen wordt onderbroken.

Â

Een gesproken memo die momenteel wordt opgenomen, wordt bewaard.

Â

Het tellen van stappen wordt beëindigd.

Â

Nike+-work-outgegevens worden onderbroken en bewaard.

Â

Als de iPod nano is uitgeschakeld, wordt het wekkersignaal niet weergegeven als de tijd voor een
timer is verstreken. Als u de iPod nano weer inschakelt, zijn de wekkers waarvoor de tijd nog niet
is verstreken nog steeds ingesteld. Deze functie is alleen beschikbaar in iPod-softwareversie 1.1 of
hoger.