iPod nano - Algemene suggesties

background image

Algemene suggesties” hieronder.

Opnieuw proberen met een andere USB-poort als de iPod nano niet zichtbaar is in iTunes.

Â

Opnieuw opstarten van de computer en ervoor zorgen dat de meest recente software-

Â

updates zijn geïnstalleerd.
Opnieuw installeren van de nieuwste versie van de iTunes-software (beschikbaar op het

Â

internet).
De iPod nano herstellen. Zie “

Â

De iPod-software bijwerken of herstellen” op pagina 62.

Algemene suggesties

De meeste problemen met de iPod nano kunnen worden opgelost door de speler opnieuw in te
stellen.

De iPod nano opnieuw instellen
Controleer eerst of de batterij van de iPod nano is opgeladen. Houd zowel de knop voor de

m

sluimerstand als de volume-omlaag-knop zes seconden ingedrukt, totdat het Apple logo
verschijnt.

De iPod nano wordt niet ingeschakeld of reageert niet
Mogelijk moet de batterij van de iPod nano worden opgeladen. Sluit de iPod nano op een

m

USB 2.0-poort op de computer of op een Apple USB-lichtnetadapter aan en laad de batterij
op. Controleer of in het scherm van de iPod nano een bliksemschicht wordt weergegeven. Dit
betekent dat de batterij wordt opgeladen.
Opmerking: De USB-poort op de meeste toetsenborden levert onvoldoende vermogen om de
iPod nano op te laden. Sluit de iPod nano aan op een USB 2.0-poort op uw computer.
Pas de vijf genoemde methoden een voor een toe totdat de iPod nano reageert.

m

57

background image

U wilt de iPod nano loskoppelen terwijl de melding 'Verbonden' of 'Synchroniseren' wordt
weergegeven
Als de iPod nano bezig is met het synchroniseren van muziek, wacht u totdat de bewerking is

m

voltooid.
Vervolgens selecteert u de iPod nano in de lijst met apparaten van iTunes en klikt u op de

m

verwijderknop (C).
Als de iPod nano is verdwenen uit de lijst met apparaten in iTunes, kunt u de iPod nano

m

loskoppelen, ook als de melding 'Verbonden' of 'Synchroniseren' in het scherm van de iPod nano
wordt weergegeven.
Als de iPod nano niet verdwijnt uit de lijst met apparaten in iTunes, sleept u het symbool van de

m

iPod nano van het bureaublad naar de prullenmand op een Mac. Op een Windows-pc verwijdert
u het apparaat via 'Deze computer' in Windows Verkenner of klikt u op het symbool voor het
veilig verwijderen van hardware in het systeemvak en selecteert u vervolgens de iPod nano. Als
de melding 'Verbonden' of 'Synchroniseren' nog steeds wordt weergegeven, start u de computer
opnieuw op en verwijdert u nogmaals de iPod nano.

De iPod nano speelt geen muziek af
Controleer of de koptelefoon goed is aangesloten. Ga naar

m

support.apple.com/kb/

ts3700?viewlocale=nl_NL voor een afbeelding.
Controleer of het volume misschien te laag staat. Mogelijk is er een volumebegrenzing ingesteld.

m

U kunt deze instelling wijzigen of ongedaan maken in Instellingen. Zie “Een volumebegrenzing
instellen” op pagina 27.
Controleer of u iTunes 10.0 of hoger hebt geïnstalleerd (ga naar

m

www.itunes.com/nl/downloads).

Nummers die u met een eerdere versie van iTunes bij de iTunes Store hebt aangeschaft, kunnen
pas op de iPod nano worden afgespeeld nadat u iTunes hebt bijgewerkt.
Als u het Universal Dock van Apple gebruikt, controleert u of u de iPod nano goed in het dock

m

hebt geplaatst en of alle kabels goed zijn aangesloten.

Er gebeurt niets als de iPod nano op de computer wordt aangesloten
Controleer of u de meest recente versie van de iTunes-software hebt geïnstalleerd (ga naar

m

www.itunes.com/nl/downloads).
Sluit de speler op een andere USB-poort op de computer aan.

m

Opmerking: Het wordt aanbevolen de iPod nano op een USB 2.0-poort aan te sluiten. USB 1.1 is
beduidend trager dan USB 2.0. Als u een Windows-pc zonder USB 2.0-poort hebt, kunt u mogelijk
een USB 2.0-kaart aanschaffen en installeren.
Mogelijk moet de iPod nano opnieuw worden ingesteld (zie pagina

m

57).

Als u de iPod nano met behulp van de Apple dockconnector-naar-USB-kabel op een draagbare

m

computer wilt aansluiten, moet u de computer op een stopcontact aansluiten voordat u de iPod
nano op de computer aansluit.
Controleer of u beschikt over de vereiste hardware en software. Zie “

m

U wilt controleren of uw

systeem aan de vereisten voldoet” op pagina 61.
Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. Koppel de kabel aan beide uiteinden los en

m

controleer of er zich geen vreemde voorwerpen in de USB-poorten bevinden. Sluit de kabel
vervolgens weer aan Zorg ervoor dat u de kabelconnectors op de juiste manier plaatst. De
connectors passen maar op één manier.
Start de computer opnieuw op.

m

58

Hoofdstuk 11

Problemen oplossen en tips

background image

Als geen van deze suggesties helpt, moet u mogelijk de iPod nano-software herstellen. Zie “

m

De

iPod-software bijwerken of herstellen” op pagina 62.

De muziek stopt wanneer het scherm van de iPod nano wordt uitgeschakeld
Controleer of de koptelefoonaansluiting stof- en vuilvrij is.

m

Controleer of de koptelefoon goed is aangesloten. Ga naar

m

support.apple.com/kb/

ts3700?viewlocale=nl_NL voor een afbeelding.

Op de iPod nano wordt de melding 'Sluit aan op voeding' weergegeven
Deze melding verschijnt mogelijk als de iPod nano over onvoldoende stroom beschikt en de

m

batterij moet worden opgeladen voordat de iPod nano met uw computer kan communiceren.
Sluit de iPod nano op een USB 2.0-poort op uw computer aan om de batterij op te laden.
Laat de iPod nano op de computer aangesloten totdat de melding is verdwenen en de iPod nano
in iTunes of de Finder wordt weergegeven. Afhankelijk van de lading van de batterij kan het tot
dertig minuten duren voordat de iPod nano is opgeladen en wordt opgestart.
Met de optionele Apple USB-lichtnetadapter kunt u de iPod nano sneller opladen.

Op de iPod nano wordt de melding 'Herstel via iTunes' weergegeven
Controleer of u de nieuwste versie van de iTunes-software op uw computer hebt geïnstalleerd (u

m

kunt deze downloaden vanaf http://www.itunes.com/nl/downloads).
Sluit de iPod nano op uw computer aan. Zodra iTunes is geopend, volgt u de instructies in het

m

scherm om de iPod nano te herstellen.
Als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u de iPod nano hebt hersteld, moet de iPod

m

nano mogelijk worden gerepareerd. U kunt op de website voor iPod-service en -ondersteuning
een reparatieaanvraag indienen. Ga hiervoor naar www.apple.com/nl/support/ipod.

Een nummer of ander onderdeel kan niet naar de iPod nano worden gekopieerd
Het bestand heeft mogelijk een structuur die niet door de iPod nano wordt ondersteund. In de

m

onderstaande lijst vindt u een overzicht van audiobestandsstructuren die door de iPod nano
worden ondersteund. (deze lijst bevat ook ondersteunde structuren voor audioboeken en
podcasts):

AAC (M4A, M4B, M4P, maximaal 320 kbps)

Â

Apple Lossless (een gecomprimeerde structuur van hoge kwaliteit)

Â

MP3 (maximaal 320 kbps)

Â

MP3 VBR (Variable Bit Rate)

Â

WAV

Â

AA (gesproken materiaal van audible.com, structuur 2, 3 en 4)

Â

AIFF

Â

Een nummer dat is gecodeerd in de Apple Lossless-structuur is van cd-kwaliteit, maar neemt
slechts de helft van de opslagruimte in beslag van nummers die zijn gecodeerd in de AIFF- of
WAV-structuur. Wanneer het nummer in de AAC- of MP3-structuur is gecodeerd, neemt het nog
minder ruimte in beslag. Als u in iTunes nummers van een cd importeert, worden deze nummers
automatisch geconverteerd naar de AAC-structuur.
Als u een nummer in iTunes hebt dat niet wordt ondersteund door de iPod nano, kunt u het
nummer converteren naar een structuur die wel door de iPod nano wordt ondersteund. Zie
iTunes Help voor meer informatie.
Met iTunes voor Windows kunt u niet-beveiligde WMA-bestanden omzetten in de AAC- of MP3-
structuur. Dit kan handig zijn als uw muziekbibliotheek is gecodeerd in de WMA-structuur.

59

Hoofdstuk 11

Problemen oplossen en tips

background image

De iPod nano ondersteunt geen MPEG Layer 1-, MPEG Layer 2- en WMA-audiobestanden. Ook
structuur 1 van audible.com wordt niet ondersteund.

Op de iPod nano wordt de melding 'Verbind met iTunes om Genius te activeren' weergegeven
U hebt de Genius-functie niet in iTunes ingeschakeld of u hebt uw iPod nano niet

m

gesynchroniseerd nadat u deze functie in iTunes hebt ingeschakeld. Zie “Genius-afspeellijsten
aanmaken” op pagina 30.

Op de iPod nano wordt de melding 'Genius is niet beschikbaar voor het geselecteerde
nummer' weergegeven
Genius is ingeschakeld maar het lukt niet om een Genius-afspeellijst te maken van het

m

geselecteerde nummer. Er worden regelmatig nieuwe nummers aan de Genius-database van de
iTunes Store toegevoegd. Probeer het binnenkort opnieuw.

De iPod nano ontvangt geen radiosignalen
Controleer of de koptelefoon goed is aangesloten.

m

Kijk of het helpt om het snoer van de koptelefoon te bewegen en controleer of het snoer niet in

m

de knoop zit.
Ga naar een plek waar u een betere ontvangst hebt, bijvoorbeeld in de buurt van een raam of

m

buiten.

U hebt de iPod nano per ongeluk ingesteld op een taal die u niet begrijpt
U kunt de taal opnieuw instellen.

m

a

Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.

b

Tik op het derde menuonderdeel van boven ('Algemeen').

c

Veeg naar het eind van de lijst en tik op het laatste menuonderdeel ('Taal').

d

Tik op uw taal en tik vervolgens op de knop boven in het menu ('Gereed').

Indien gewenst kunt u ook alle instellingen herstellen (gesynchroniseerd materiaal wordt hierbij

m

niet verwijderd of gewijzigd). Tik op 'Instellingen' en tik op het laatste onderdeel in het menu
('Herstel instellingen'). Tik vervolgens op de rode knop ('Herstel').
Als u het menuonderdeel 'Herstel instellingen' niet kunt vinden, kunt u de iPod nano in de

m

oorspronkelijke staat herstellen en de gewenste taal selecteren. Zie “De iPod-software bijwerken
of herstellen” op pagina 62.

De iPod nano reageert niet en rondom de onderdelen in het scherm wordt een vak
weergegeven
Mogelijk is VoiceOver ingeschakeld. U kunt deze voorziening uitschakelen met behulp van de

m

VoiceOver-bewegingen (zie “VoiceOver-bewegingen gebruiken om VoiceOver op de iPod nano uit
te schakelen” op pagina 54).

60

Hoofdstuk 11

Problemen oplossen en tips

background image

De tekst op het scherm wordt uitgesproken op de iPod nano
Mogelijk is VoiceOver ingeschakeld. U kunt deze voorziening uitschakelen met behulp van de

m

VoiceOver-bewegingen (zie “VoiceOver-bewegingen gebruiken om VoiceOver op de iPod nano uit
te schakelen” op pagina 54).

U wilt controleren of uw systeem aan de vereisten voldoet
Voor het gebruik van de iPod nano hebt u het volgende nodig:
Een van de volgende configuraties:

m

Een Mac met een USB 2.0-poort

Â

Een Windows-pc met een USB 2.0-poort of geïnstalleerde USB 2.0-kaart

Â

Een van de volgende besturingssystemen:

m

Mac OS X versie 10.5.8 of hoger

Â

Windows 7

Â

Windows Vista

Â

Windows XP Home of Professional met Service Pack 3 of hoger

Â

iTunes 10.0 of hoger (te downloaden vanaf

m

www.itunes.com/nl/downloads)

Als uw Windows-pc geen USB 2.0-poort heeft, kunt u een USB 2.0-kaart aanschaffen en installeren.
Ga voor meer informatie over kabels en compatibele USB-kaarten naar www.apple.com/nl/ipod.

Op de Mac is iPhoto 8.1 of hoger vereist om gebruik te kunnen maken van alle fotovoorzieningen
op de iPod nano. Deze software is optioneel. iPhoto is mogelijk al op uw Mac geïnstalleerd en
bevindt zich in dat geval in de map 'Programma's'.

U kunt zowel op de Mac als op een Windows-pc met de iPod nano digitale foto's synchroniseren
uit mappen op de harde schijf van uw computer.

U wilt de iPod nano gebruiken op zowel een Mac als een Windows-pc
Als u de iPod nano gebruikt in combinatie met een Mac en de speler vervolgens op een

m

Windows-pc wilt aansluiten, moet u de iPod-software herstellen zodat deze geschikt is voor de pc
(zie “De iPod-software bijwerken of herstellen” op pagina 62). Wanneer u de iPod-software herstelt,
worden alle gegevens, inclusief alle nummers, van de iPod nano gewist.

Belangrijk:

Wanneer u de iPod-software herstelt, worden alle gegevens, inclusief nummers, van de

iPod nano gewist.
U kunt de iPod nano niet eerst op een Mac gebruiken en vervolgens op een Windows-pc (of
omgekeerd) zonder alle gegevens op de iPod nano te wissen.

61

Hoofdstuk 11

Problemen oplossen en tips

background image

De iPod-software bijwerken of herstellen

U kunt de iPod-software bijwerken of herstellen met iTunes. Aanbevolen wordt om de software
van de iPod nano bij te werken met de meest recente versie. U kunt de software ook herstellen.
Hierbij worden alle instellingen van de iPod nano weer op de beginwaarden ingesteld.

Â

Als u de software bijwerkt, is dit niet van invloed op uw instellingen en nummers.

Â

Als u de software herstelt, worden alle gegevens van de iPod nano gewist, inclusief nummers,
video's, bestanden, foto's en alle overige gegevens. Alle instellingen van de iPod nano worden
hierbij weer op de beginwaarden ingesteld.