iPod nano - Het beginscherm

background image

Het beginscherm

Als u de iPod nano inschakelt, wordt het beginscherm weergegeven.

Via de symbolen in het beginscherm kunt u onder andere naar muziek of podcasts luisteren,
gesproken memo's opnemen en foto's bekijken. Tik op een symbool om het onderdeel te openen
en maak vervolgens gebruik van bewegingen om te navigeren (zie “Multi-Touch gebruiken” op
pagina 11).

Wanneer u de iPod nano voor het eerst inschakelt, worden de volgende symbolen weergegeven
in het beginscherm:

Symbool

Functie

Huidig nummer

Hiermee gaat u direct naar het nummer dat momenteel
wordt afgespeeld.

Muziek

Hiermee hebt u snel toegang tot uw muziek en ander
audiomateriaal dat is geordend op afspeellijst, artiest,
nummer en meer.

Radio

Hiermee opent u de FM-radiotuner wanneer er een
koptelefoon op de iPod nano is aangesloten.

Fitness

Hiermee opent u de functie 'Fitness', waarmee u stappen
kunt tellen terwijl u wandelt of hardloopt en andere
gegevens kunt bijhouden, zoals de tijd, afstand, snelheid
en het aantal verbrande calorieën tijdens een work-out.

Klok

Hiermee opent u de klok, de stopwatch en de timer.

Foto's

Hiermee geeft u de foto's weer die vanaf uw computer
zijn gesynchroniseerd.

6

Hoofdstuk 1

De iPod nano in één oogopslag

background image

Symbool

Functie

Audioboeken

Hiermee geeft u een overzicht weer van de audioboeken
die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd
(dit symbool wordt niet weergegeven als u geen
audioboeken hebt).

Podcasts

Hiermee geeft u een overzicht weer van de podcasts die
vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd.

iTunes U

Hiermee geeft u een overzicht weer van de
iTunes U-verzamelingen die vanuit uw iTunes-bibliotheek
zijn gesynchroniseerd (dit symbool wordt niet
weergegeven als u geen verzamelingen hebt).

Dictafoon

Hiermee opent u de regelaars voor het opnemen en
beheren van memo's. Dit symbool is alleen zichtbaar als
er een microfoon op de iPod nano is aangesloten of als er
gesproken memo's op de iPod nano aanwezig zijn.

Instellingen

Hiermee opent u de instellingen voor de iPod nano en
een groot aantal functies.

U kunt de volgende symbolen aan het beginscherm toevoegen door de symbolen in te schakelen
in Instellingen:

Symbool

Functie

Genius-mixen

Hiermee geeft u een overzicht weer van de Genius-mixen
die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd.

Afspeellijsten

Hiermee geeft u de afspeellijsten weer die vanuit uw
iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd of op de iPod
nano zijn aangemaakt.

Artiesten

Hiermee geeft u een overzicht weer van de nummers
die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd,
geordend op artiest.

Albums

Hiermee geeft u een overzicht weer van de albums die
vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd, in
alfabetische volgorde.

Nummers

Hiermee geeft u een overzicht weer van de nummers die
vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd, in
alfabetische volgorde.

Genres

Hiermee geeft u een overzicht weer van de nummers
die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd,
geordend op genre.

Componisten

Hiermee geeft u een overzicht weer van de nummers
die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd,
geordend op componist.

U kunt de symbolen in het beginscherm anders rangschikken door ze te verplaatsen (zie
“Voorkeuren instellen” op pagina 16). U kunt ook beginschermen maken met kleine symbolen (zie
“Symbolen indelen op het beginscherm” op pagina 18).

7

Hoofdstuk 1

De iPod nano in één oogopslag