iPod nano - Saneluiden tallentaminen

background image

Muut ominaisuudet

background image

Luku 9

Muut ominaisuudet

59

Äänitteen toistaminen:

1

Napauta Sanelut-näytössä.

2

Napauta äänitettä ja napauta sitten sanelun vieressä.

Tallennetut äänitteet luetteloidaan päivämäärän ja kellonajan mukaan, mutta voit
lisätä äänitteisiin kuvauksen, jotta ne on helpompi tunnistaa.

Kuvauksen lisääminen äänitteeseen:

1

Napauta Sanelut-näytössä .

2

Napauta äänitettä luettelossa.

3

Napauta Kuvaus ja napauta jotakin vaihtoehdoista.

Kuvausvaihtoehdot ovat Muistio, Podcast, Haastattelu, Luento, Idea ja Kokous.

Äänitteen kohdalla luettelossa näkyvät valitsemasi kuvaus sekä tallennuspäivä ja -aika.

Äänitteen poistaminen:

1

Napauta Sanelut-näytössä.

2

Napauta Muokkaa.

3

Napauta äänitteen vieressä ja napauta sitten Poista, kun se näkyy.

4

Kun haluat lopettaa, napauta Valmis.

Saneluiden synkronointi tietokoneeseen:
Jos iPod nano on asetettu synkronoimaan musiikkikappaleet automaattisesti
(katso ”Automaattinen synkronointi” sivulla 24), iPod nanon sanelut synkronoidaan
automaattisesti albumiksi iTunesin Sanelut-soittolistaan (ja poistetaan iPod nanosta),
kun liität iPod nanon tietokoneeseen.

Sanelut tallentuvat iPod nanon Recordings-kansioon M4A-tiedostoina. Jos sallit
iPod nanon käytön levynä, voit kopioida saneluita kansiosta. Jos haluat tietoja
iPod nanon käytöstä ulkoisena levynä, katso seuraavaa osiota, ”iPod nanon
käyttäminen ulkoisena levynä.”