iPod nano - Ajan mittaaminen

background image

Ajan mittaaminen

Voit käyttää iPod nanon ajastinta seurataksesi ajan kulumista, laskeaksesi tapahtumaan
jäljellä olevaa aikaa tai asettaaksesi muistutuksen.

Ajanoton käyttäminen

iPod nanossa on sisäänrakennettu ajanotto-ominaisuus, jonka avulla voit ottaa aikaa
tai tallentaa aikavälejä, kuten kierrosaikoja. Voit toistaa musiikkia tai muuta äänisisältöä
ajanottoa käyttäessäsi.

60

Luku 9

Muut ominaisuudet

background image

Luku 9

Muut ominaisuudet

61

Ajanoton käyttäminen:

1

Napauta Koti-valikossa Kello.

2

Tuo ajanottosäätimet näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle.

3

Käynnistä ajanotto napauttamalla Aloita.

Â

Jos haluat tallentaa kierrosaikoja, napauta jokaisen kierroksen jälkeen Kierros.

Â

Jos haluat keskeyttää ajanoton, napauta Lopeta. Kun haluat jatkaa, napauta Aloita.

Â

Jos haluat nollata ajanoton, napauta Nollaa, kun ajanotto on keskeytetty.

Katso kierrosajat ennen uuden harjoittelukerran aloitusta. Nollaa-painikkeen
napauttaminen poistaa tiedot.

Kierrosaikojen katsominen:
Napauta ajan vieressä tilapalkissa olevaa

m

.

iPod nano säilyttää viimeisen harjoittelukerran kierrosaikatiedot.

Ajastimen käyttäminen

Voit käyttää iPod nanon ajastinta asettaaksesi muistutuksen tai asettaaksesi
nukkumisajastuksen, joka sammuttaa iPod nanon automaattisesti. Ajastin jatkaa
laskemista, kun iPod nano on pois päältä, mutta merkkiääntä ei kuulu.

background image

iPod nanon käyttäminen herätyskellona:

1

Napauta Koti-valikossa Kello.

2

Tuo ajastinsäätimet näkyviin pyyhkäisemällä kahdesti vasemmalle.

3

Aseta tunnit ja minuutit siihen, kun merkkiääni kuuluu, pyyhkäisemällä ja napauta

sitten .

4

Napauta hälytysääntä ja napauta sitten Aseta.

5

Kun olet valmis käynnistämään ajastimen, napauta Aloita.

Muistutuksen poistaminen:

1

Napauta Koti-valikossa Kello.

2

Tuo ajastinsäätimet näkyviin pyyhkäisemällä kahdesti vasemmalle.

3

Napauta Lopeta.

Voit asettaa nukkumisajastimen sammuttamaan iPod nanon automaattisesti, kun
musiikkia tai muuta sisältöä on toistettu tietyn aikaa.

62

Luku 9

Muut ominaisuudet

background image

Luku 9

Muut ominaisuudet

63

Nukkumisajastimen asettaminen:

1

Napauta Koti-valikossa Kello.

2

Tuo ajastinsäätimet näkyviin pyyhkäisemällä kahdesti vasemmalle.

3

Aseta tunnit ja minuutit pyyhkäisemällä ja napauta sitten .

4

Napauta "Aseta nukkumaan" ja napauta sitten Aseta.

5

Kun olet valmis käynnistämään ajastimen, napauta Aloita.

background image

64

Käyttöapuominaisuudet

Käyttöapuominaisuudet helpottavat näkö-, kuulo- tai muita fyysisiä rajoitteita omaavia
iPod nanon käyttäjiä. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat:

VoiceOver

Â

Mono-ääni

Â

Käänteiset värit

Â

Voit laittaa nämä ominaisuudet päälle tai pois päältä iPod nanossa tai iTunesissa.

Käyttöapuominaisuuksien laittaminen päälle iTunesissa:

1

Valitse iTunesin laiteluettelosta iPod nano ja osoita Yhteenveto-osiota.

2

Valitse Valinnat-osiossa Määrittele Käyttöapu.

3

Valitse asetukset, joita haluat käyttää, ja osoita OK.

4

Osoita Käytä.

Jos haluat tietoja käyttöapuominaisuuksien laittamisesta päälle tai pois päältä iPod
nanossa, tutustu alla oleviin osioihin.

Jos haluat lisätietoja Macin ja iPod nanon käyttöapuominaisuuksista, vieraile osoitteessa
www.apple.com/fi/accessibility.

VoiceOver

VoiceOver kuvailee näytön sisällön, jotta iPod nanoa voidaan käyttää näkemättä
näyttöä. VoiceOver puhuu iPod nanon Käyttöapu-asetuksissa määriteltyä kieltä.

VoiceOver on saatavilla monilla kielillä, mutta ei kaikilla.

VoiceOver kertoo kustakin näytön elementistä, kun se valitaan. Kun elementti valitaan,
sen ympärille tulee musta suorakulmio ja VoiceOver puhuu sen nimen tai kuvailee sitä.
Suorakulmiota kutsutaan VoiceOver-kursoriksi.

Jos valittu elementti on tekstiä, VoiceOver lukee tekstin. Jos valittu elementti on säädin
(kuten painike tai kytkin), VoiceOver voi kertoa sen toiminnon tai antaa ohjeita, kuten
”avaa kaksoisnapauttamalla”.

10