iPod nano - Radiolähetyksen keskeyttäminen

background image

Radiolähetyksen keskeyttäminen

Voit keskeyttää radiolähetyksen ja jatkaa sen toistamista samasta kohdasta jopa 15
minuuttia myöhemmin. Voit vetää edistymispalkkia jatkaaksesi kuuntelemista mistä
tahansa kohdasta keskeytettyä lähetystä tai siirtyäksesi nopeasti kuuntelemaan suoraa
lähetystä. Edistymispalkki täyttyy kokonaan, kun toistonsiirto on kestänyt 15 minuuttia.
Kaikki yli 15 minuuttia vanha sisältö poistetaan, jotta lähetyksen jatkolle on tilaa.

Keskeytetty radiolähetys poistetaan automaattisesti, jos:

vaihdat asemaa.

Â

sammutat iPod nanon.

Â

toistat muuta mediasisältöä tai äänität sanelun.

Â

akun virta on erittäin vähissä ja se on ladattava.

Â

keskeytät radiolähetyksen 15 minuutiksi jatkamatta toistoa.

Â

background image

Radiolähetyksen keskeyttäminen tai jatkaminen:

1

Kun radiolähetystä toistetaan, napauta Toistettava tai Radio.

2

Siirry viimeisen näytön toistonsiirtosäätimiin pyyhkäisemällä vasemmalle ja napauta .

Symboli muuttuu muotoon .
Toistonsiirron jatkuessa keltainen kolmio näyttää kohdan, jossa lähetys keskeytettiin.
Edistymispalkki täyttyy edelleen kertoen ajan, joka on kulunut keskeytyshetkestä.

3

Voit jatkaa ohjelman toistoa napauttamalla , jolloin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.

Tee sitten jokin seuraavista:

Napauta

Â

tai siirtyäksesi eteen- tai taaksepäin minuutti kerrallaan.

Pidä

Â

tai painettuna siirtyäksesi eteen- tai taaksepäin kymmenen sekuntia

kerrallaan.

Voit navigoida keskeytetyssä radiolähetyksessä ainoastaan silloin, kun edistymispalkki
näkyy, mutta et radioviritinnäytössä.

Toistonsiirto kuluttaa jonkin verran akun virtaa. Voit säästää virtaa laittamalla
toistonsiirron pois päältä.

Toistonsiirron laittaminen pois päältä:

1

Napauta Koti-valikossa Asetukset.

2

Napauta Radio.

3

Laita toistonsiirto pois napauttamalla sen asetuksen vieressä

.

44

Luku 6

FM-radio

background image

Luku 6

FM-radio

45