iPod nano - FM-radion kuunteleminen

background image

FM-radio

background image

Luku 6

FM-radio

41

Radion kuunteleminen:

1

Liitä kuulokkeet iPod nanoon ja napauta sitten Koti-valikossa Radio.

2

Saat radiosäätimet esiin napauttamalla Toistettava-näyttöä. Pyyhkäisemällä sen jälkeen

vasemmalle saat esiin toistonsiirtosäätimet.

Radiosäädinten käyttäminen:

Toiminto

Tee näin

FM-radion kuunteleminen

Napauta Koti-valikossa Radio. Radion
kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden
liittämistä.

Radion laittaminen pois päältä

Napauta tai irrota kuulokkeet.

FM-aseman virittäminen

Napauta radioaseman taajuutta ja napauta

tai siirtyäksesi suosikeissa (jos olet asettanut

sellaisia). Jos suosikkeja ei ole asetettu, kuulet
edellisen tai seuraavan viritettävissä olevan
aseman. Jos haluat virittäytyä tietylle asemalle,
vedä radioviritintä.

FM-asemien etsiminen

Kun radioviritin on näkyvissä, napauta tai
siirtyäksesi seuraavalle tai edelliselle viritettävissä
olevalle asemalle. Jos olet tallentanut asemia
suosikeiksi, tällä toiminnolla siirrytään suosikista
toiseen.

FM-asemien skannaaminen

Kun radioviritin on näkyvissä, pidä tai
painettuna, kunnes näytöllä näkyy teksti
”Skannataan”. Voit pysäyttää skannaamisen
napauttamalla tyhjää kohtaa näytöllä ja aloittaa
sitten kuuntelun napauttamalla .

FM-aseman tallentaminen suosikiksi

Kun radioviritin on näkyvissä, napauta .

Radiolähetyksen keskeyttäminen ja jatkaminen Napauta Toistettava tai Radio, pyyhkäise näytön

yläreunan poikki vasemmalle ja napauta
sitten . Voit jatkaa toistoa napauttamalla .
Radioaseman vaihtaminen tyhjentää keskeytetyn
radiolähetyksen muistista.

Radioviritin- ja Toistonsiirto-näyttöjen välillä
vaihtaminen

Pyyhkäise näytön keskikohdan yli vasemmalle.

background image

Radiossa soitettavan kappaleen merkitseminen Napauta Toistettava-näytössä . Merkitsemistä

voidaan käyttää ainoastaan sellaisilla
radioasemilla, jotka tukevat iTunesin merkkejä.
Synkronoimalla iTunesin kanssa voit esikuunnella
ja ostaa merkittyjä kappaleita.

Voit siirtyä seuraavalle radioasemalle painamalla nukkumispainiketta kahdesti
tai muuttaa nukkumisasetusta niin, että painikkeen painaminen kahdesti
keskeyttää radiolähetyksen tai jatkaa sen toistamista. Katso ”Toiston hallitseminen
nukkumispainikkeella” sivulla 30.