iPod nano - Perusasetukset

background image

Perusasetukset

Voit muuttaa seuraavia iPod nanon yleisiä asetuksia:

Taustakuva

Â

Kirkkaus

Â

Kieli

Â

Päivämäärä ja aika

Â

Radioalueet (katso ”

Â

Radioalueen asettaminen” sivulla 45).

Toistonsiirto (katso ”

Â

Radiolähetyksen keskeyttäminen” sivulla 43).

Käyttöapu (katso ”

Â

Käyttöapuominaisuudet” sivulla 64).

Taustakuvan asettaminen:

1

Napauta Koti-valikossa Asetukset ja sitten Yleiset.

2

Napauta Taustakuva.

3

Napauta kuviota, jota haluat käyttää.

4

Napauta Aseta (tai Kumoa, jos haluat valita toisen kuvion).

5

Palaa Koti-valikkoon pyyhkäisemällä oikealle.

18

Luku 3

Perusteet

background image

Luku 3

Perusteet

19

Näytön kirkkauden säätäminen:

1

Napauta Koti-valikossa Asetukset ja sitten Yleiset.

2

Napauta Kirkkaus.

3

Säädä näytön kirkkautta vetämällä liukusäädintä.

4

Jos haluat palauttaa alkuperäisen asetuksen, napauta ”Palaa oletuksiin”.

5

Palaa Koti-valikkoon pyyhkäisemällä oikealle.

Kielen valitseminen:

1

Napauta Koti-valikossa Asetukset ja sitten Yleiset.

2

Napauta Kieli ja napauta sitä kieltä, jota haluat käyttää.

Valitsemasi kielen viereen tulee valintamerkki.

3

Napauta Valmis ja palaa sitten Koti-valikkoon pyyhkäisemällä oikealle.

Päivämäärän ja ajan asettaminen

Päivämäärä ja aika asetetaan automaattisesti tietokoneen kellon mukaisesti, kun iPod
nano liitetään tietokoneeseen, mutta asetuksia voidaan muuttaa.

Päivämäärän ja ajan asettaminen:

1

Napauta Koti-valikossa Asetukset ja sitten Yleiset.

2

Napauta ”Päivämäärä ja aika” ja napauta sitten Päivämäärä (tai Aika).

3

Pyöritä kiekkoja, kunnes keskirivillä näkyvät oikea päivä, kuukausi ja vuosi (tai tunnit,

minuutit ja sekunnit).

4

Napauta Valmis.

Voit asettaa iPod nanon näyttämään kellon, kun herätät iPod nanon nukkumistilasta,
jotta näet ajan nopeasti.

background image

Kellon näyttäminen heräämisen yhteydessä:

1

Napauta Koti-valikossa Asetukset ja sitten Yleiset.

2

Napauta "Päivämäärä ja aika”.

3

Napauta Aika herättäessä -asetuksen vieressä Päälle/pois-kytkintä asettaaksesi sen päälle.

4

Napauta Kellotaulu ja napauta sitten Valkoinen tai Musta valitaksesi kellolle valkoisen

tai mustan värin.

24 tunnin kellon käyttäminen:

1

Napauta Koti-valikossa Asetukset ja napauta sitten Yleiset.

2

Napauta "Päivämäärä ja aika”.

3

Napauta 24 tunnin kello -asetuksen vieressä Päälle/pois-kytkintä asettaaksesi sen päälle.

Kaikkien asetusten nollaaminen

Voit nollata kaikki asetukset oletusarvoihinsa. Nollaaminen ei vaikuta synkronoituun
sisältöön.