iPod nano - Mono-ääni

background image

Mono-ääni

Mono-ääni yhdistää vasemman ja oikean kanavan äänet yksikanavaiseksi signaaliksi,
joka kuuluu molemmista kuulokkeista. Näin käyttäjät, joiden on vaikea kuulla
jommallakummalla korvalla, voivat kuulla molemmat kanavat toisella korvalla.

Mono-äänen asettaminen päälle tai pois:

1

Napauta Koti-valikossa Asetukset ja sitten Yleiset.

2

Napauta Käyttöapu.

3

Napauta Mono-äänen vieressä Päälle/pois-kytkintä.