iPod nano - Afspille musik

background image

Afspille musik

iPod nano gør det nemt at finde og lytte til sange. Du kan gentage sange, spole frem, blande og
oprette spillelister vha. Multi-Touch-skærmen.

Du afspiller en sang på en af følgende måder:
Tryk på Musik på hjemmeskærmen, tryk på en kategori (Spillelister, Album eller en anden

m

gruppering), og tryk derefter på en sang.

På hjemmeskærmen skal du trykke på Spiller nu for at spille blandede sange eller fortsætte en

m

sang, der er sat på pause.
Ryst hurtigt iPod nano for at afspille blandede sange.

m

Mens en sang spiller, vises dens albumbilleder (hvis der er nogen) på skærmen Spiller nu, og
symbolet Afspil ( ) eller Pause ( ) vises på statuslinjen over andre skærme. Du kan udforske musik
og andet indhold på iPod nano, ændre indstillinger og arrangere symboler, mens du lytter til
musik eller andet lydindhold.

Her er nogle måder at navigere i musikbiblioteket på:

Svirp for at rulle hurtigt gennem sang- og albumlister, og tryk på menulinjen for at vende

Â

tilbage til toppen af listen.
Føj symboler for Spillelister, Album og andre lister til din hjemmeskærm. Tryk på Indstillinger

Â

> Generelt > Hjemmeskærm > Musik, og tryk derefter på

ved siden af de symboler, du vil

tilføje.
Hvis der er et register til den liste, du gennemser, kan du trække en finger ned over registreret

Â

for at vise et stort registerbogstav oven på listen. Løft fingeren, når det ønskede bogstav vises.

20

background image

Styre afspilning med betjeningspanel til sange

Albumbillederne til den sang, der spiller, bliver vist på skærmen Spiller nu. Tryk på skærmen
en gang for at vise betjeningspanelet til sange, og skub derefter til venstre for at se flere
betjeningselementer og sangtekster (hvis du har tilføjet dem i iTunes).

Prikkerne nederst på skærmen viser, hvor mange skærme der er.

Her følger nogle ting, du kan gøre med betjeningsmulighederne til sange på iPod nano:

Hvis du vil

Skal du

Sætte en sang på pause

Trykke på eller afmontere øretelefonerne.

Spille en sang, der er sat på pause

Trykke på . iPod nano skal skubbes ud fra computeren, før den kan
afspille sange og anden lyd.

Starte en sang forfra

Trykke på .

Spille den forrige sang

Trykke to gange på .

Hoppe til den næste sang

Trykke på .

Spole en sang frem eller tilbage

Holde fingeren på eller .

Gentage sange

Trykke på

. Tryk igen for at se flere muligheder:

= Gentag alle sange i det aktuelle album eller på den aktuelle liste.
= Gentag kun den aktuelle sang igen og igen

Oprette en Genius-spilleliste

Afspille en sang og derefter trykke på .

Blande sange

Trykke på

.

Hoppe til et sted i en sang

Trække afspilningsmærket på spillelinjen. Skub fingeren opad for at
reducere hastigheden, så præcisionen øges. Jo længere du skubber
fingeren opad, jo mindre bliver intervallerne.

Vurdere sange

Trykke på på betjeningspanelet til sange og derefter trække fingeren
over prikkerne øverst på skærmen.

Se sange fra et album

Trykke på på betjeningspanelet til sange eller trykke på albummet på
albumlisten.

Kontrollere afspilning vha. knappen Vågeblus til/fra

Du kan afspille det næste spor ved at trykke to gange på knappen Vågeblus til/fra eller skifte
indstilling, så det aktuelle spor ved to tryk sættes på pause eller afspilles.

Indstil knappen Vågeblus til/fra:

1

Tryk på Indstillinger på hjemmeskærmen.

2

Tryk på Musik, og tryk derefter på Knappen Vågeblus til/fra.

3

Tryk på

for at slå den til.

4

Tryk på Næste spor eller Afspil/pause.

21

Kapitel 5

Musik og anden lyd

background image

Hvis du slukker for iPod nano, mens du spiller musik eller anden lyd (ved at trykke på og holde
knappen Vågeblus til/fra nede), begynder iPod nano, hvor du slap, når du tænder for den igen.

Blande sange

Du kan afspille sange, album eller spillelister i tilfældig rækkefølge og indstille iPod nano til at
blande sange, når du ryster den hurtigt.

Tabellen nedenfor beskriver forskellige måder at blande musik på:

Hvis du vil

Skal du

Blande og afspille alle dine sange

Trykke på Bland øverst på sanglisten. Pod nano begynder at afspille sange
fra hele iPod nano-musikbiblioteket i vilkårlig rækkefølge og springer over
lydbøger, podcasts og iTunes U-samlinger.
Du kan også trykke på Spiller nu på hjemmeskærmen, når der ikke afspilles
musik.

Blande sange fra skærmen Spiller
nu

Trykke på Spiller nu og derefter trykke på albumbillederne. Skub til venstre
langs bunden af skærmen, og tryk derefter på

.

Bruge “Ryst for at blande”

Når skærmen er tændt, kan du ryste iPod nano hurtigt for at hoppe til en
tilfældig sang. Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på vågeblus til/fra, før
du ryster. “Ryst for at blande” er som standard slået til, men du kan slå det
fra i Indstillinger > Musik.