iPod nano - Vælge indstillinger

background image

Vælge indstillinger

Med Indstillinger kan du ændre hjemmeskærmens udseende og vælge andre indstillinger til iPod
nano. Du vælger indstillinger ved at trykke på symbolet Indstillinger på hjemmeskærmen.

Generelle indstillinger

Her er de generelle indstillinger, du kan vælge:

Brug denne indstilling

Hvis du vil

Lysstyrke

Justere skærmens lysstyrke Indstil en lavere lysstyrke for at bruge mindre
batterispænding.

Baggrund

Indstille baggrundsbilledet til hjemmeskærmen. Tryk på et mønster for at
se, hvordan det ser ud på skærmen, og tryk derefter på Annuller eller Indstil.

Hjemmeskærm

Vise eller fjerne symboler på hjemmeskærmen. Indstil hjemmeskærmen, så
den viser store eller små symboler.

Dato og tid

Indstille dato og tid manuelt: Indstille tiden, så den viser et 24-timers ur. Vise
uret (i stedet for Spiller nu) ved afbrydelse af vågeblus. Vælge en urskive (se
“Ændre urskiven” på side 45).

Tilgængelighed

Slå VoiceOver og monolyd til. Indstille skærmen, så den viser hvid på sort.
Der findes oplysninger om tilgængelighedsfunktioner i “Funktioner til
universel adgang” på side 50.

Sprog

Indstille sproget til iPod nano.

Musikindstillinger

Med musikindstillinger kan du tilpasse den måde, du lytter til og afspiller musik på iPod nano. Du
viser disse indstillinger ved at trykke på symbolet Indstillinger på hjemmeskærmen og derefter
trykke på Musik.

Her er de generelle indstillinger, du kan vælge:

Brug denne indstilling

Hvis du vil

Ryst for at blande

Slå muligheden for at ryste iPod nano hurtigt for at hoppe til en tilfældig
sang til eller fra.

Lydkontrol

Justere lydstyrken på sange automatisk, så de afspilles med den samme
lydstyrke.

Knappen Vågeblus til/fra

Vælge, om dobbeltklik på knappen Vågeblus til/fra afspiller det aktuelle
spor eller sætter det på pause eller afspiller det næste spor.

EQ

Vælge en equalizer-indstilling.

Maks. lydstyrke

Indstille en maksimal lydstyrke på på iPod nano og bruge en kode til at
forhindre, at indstillingen bliver ændret uden din viden.

Ind-/udton lyd

Bruge automatisk udtoning ved slutningen og indtoning ved begyndelsen
af hver sang.

Grupper samlinger

Gruppere sange fra samlinger. Samlinger vises som underkategorier under
Kunstner og bestemte genrer i Musik

15

Kapitel 3

Grundtræk

background image

Andre indstillinger

I indstillinger kan du vælge, hvordan du vil vise fotografier, lytte til radio og spore træninger. Der
findes flere oplysninger i:

Kapitel

Â

6, “FM-radio,” på side 30.

Kapitel

Â

7, “Fitness,” på side 35.

Kapitel

Â

8, “Fotografier,” på side 41.

Du kan nulstille iPod nano til dens standardindstillinger, uden at det får betydning for
synkroniseret indhold.

Nulstil alle indstillinger:

1

Tryk på Indstillinger på hjemmeskærmen.

2

Svirp opad, og tryk på Nulstil indstillinger.

3

Tryk på Nulstil, eller tryk på Annuller, hvis du skifter mening.

4

Tryk på dit sprog, og tryk derefter på OK.