iPod nano - Bruge Multi-Touch

background image

Bruge Multi-Touch

Multi-Touch-skærmen og enkle bevægelser med fingrene gør det nemt at bruge iPod nano.

Trykke og trykke to gange

Tryk på et symbol for at åbne det eller for at vælge et emne på en menu eller liste. Tryk hurtigt to
gange på et fotografi for at zoome ind, og tryk to gange igen for hurtigt at zoome ud.

Røre og holde en finger på

Hold en finger hvor som helst på skærmen (undtagen på et symbol eller en betjeningsmulighed)
for at vende tilbage til hjemmeskærmen. Hold fingeren på et symbol for at ændre symbolernes
rækkefølge på hjemmeskærme – når symbolerne begynder at vrikke, kan du trække dem for at
ændre rækkefølgen og derefter trykke på knappen Vågeblus til/fra for at arkivere.

Skubbe

Skub sidelæns for at flytte til den næste eller forrige skærm.

10

background image

Trække

Træk over spillelinjer eller mærker for at flytte betjeningsmulighederne. Træk symboler for at
ændre deres rækkefølge.

Svirpe

Svirp hurtigt op eller ned med en finger for at rulle hurtigt. Du kan vente, til rulningen stopper,
eller røre et vilkårligt sted på skærmen for at stoppe den med det samme. Når du rører skærmen,
vælger eller aktiverer du ikke noget.

På nogle lister, f.eks. spillelister, kan du svirpe nedad for at vise redigeringsmuligheder øverst.

Rotere

Du kan rotere skærmen, så den er nemmere at se, når du klemmer iPod nano fast på noget.
Anbring to fingre på skærmen, og roter i den retning, som skærmen skal vendes, indtil skærmen
vender den rigtige vej.

Her er flere betjeningsmuligheder og bevægelser til iPod nano:

Hvis du vil

Skal du

Slukke iPod nano helt eller tænde
den igen

Holde knappen Vågeblus til/fra nede i nogle sekunder for at slukke iPod
nano helt. Evt. lyd, der afspilles, bliver slukket. Du tænder iPod nano igen
efter at have slukket den på denne måde ved at holde knappen Vågeblus
til/fra nede i nogle sekunder.
Du skal have iPod-software version 1.1 eller en nyere version, før du kan
bruge denne funktion.

Starte iPod nano fra vågeblus

Trykke på knappen Vågeblus til/fra.

Slukke skærmen

Trykke på knappen Vågeblus til/fra. Musik eller evt. anden lyd, der afspilles,
fortsætter.

Slå baggrundslyset til

Trykke på skærmen, hvis baggrundslyset er dæmpet.

11

Kapitel 3

Grundtræk

background image

Hvis du vil

Skal du

Nulstille iPod nano (hvis den ikke
svarer)

Trykke på og holde knappen Vågeblus til/fra og knappen Skru ned nede,
indtil skærmen bliver sort. Apple-logoet vises efter få sekunder, og derefter
vises hjemmeskærmen.

Vælge et emne

Trykke på emnet.

Gå til den forrige skærm

Skubbe til højre.

Gå til den næste skærm

Skubbe til venstre

Gå til toppen af en liste

Trykke på statuslinjen øverst på skærmen.

Se hele navnet på en sang, en
kunstner eller et album

Skubbe til venstre over navnet.

Gå direkte til hjemmeskærmen

Skubbe til højre eller holde en finger hvor som helst, undtagen på et
symbol eller en betjeningsmulighed.

Starte en træning

Trykke på Fitness på hjemmeskærmen og derefter trykke på Gang eller Løb.

Optage et memo

Tilslutte Apple-øretelefoner med fjernbetjening og mikrofon (sælges
separat) Derefter skal du på hjemmeskærmen trykke på Memoer.

Finde serienummeret på iPod nano Trykke på Indstillinger på hjemmeskærmen og derefter trykke på Om.

Se under den åbne ende af klemmen på iPod nano.