iPod nano - Kapitel 12:  Sikkerhed og rengøring

background image

Sikkerhed og rengøring

12

ADVARSEL:

For at undgå skader skal du læse alle brugsinstruktionerne og oplysningerne om

sikkerhed i denne håndbog, før du begynder at bruge iPod nano.

·

Opbevar disse sikkerhedsoplysninger og iPod nano-brugerhåndbogen, så de er inden for
rækkevidde. Du kan hente iPod nano-brugerhåndbogen og de nyeste sikkerhedsoplysninger,
hvis du besøger support.apple.com/da_DK/manuals/ipod.