iPod nano - Funktioner til universel adgang

background image

Funktioner til universel adgang

Tilgængelighedsfunktioner gør det lettere for syns- og hørehandicappede brugere og brugere
med andre fysiske handicap at bruge iPod nano. Disse funktioner omfatter:

VoiceOver

Â

Monolyd

Â

Hvid på sort

Â

Du kan slå disse funktioner til og fra på iPod nano eller i iTunes.

Slå tilgængelighedsfunktioner til i iTunes:

1

Vælg iPod nano på enhedslisten i iTunes, og klik på fanen Resume.

2

Under Indstillinger skal du vælge Konfigurer Universel adgang.

3

Vælg de muligheder, du vil bruge, og klik på OK.

4

Klik på Anvend.

I de følgende afsnit findes oplysninger om, hvordan du slår tilgængelighedsfunktioner til og fra på
iPod nano.

Du kan få flere oplysninger om funktioner til handicappede på Mac og iPod nano på
www.apple.com/dk/accessibility.

VoiceOver

VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPod nano uden at se den.
VoiceOver taler det sprog, du vælger i indstillingerne under Tilgængelighed på iPod nano.

VoiceOver er tilgængelig på mange sprog, men ikke alle.

VoiceOver fortæller dig om hvert element på skærmen, når det er valgt. Når et element er valgt,
indrammes det af en sort firkant, hvorefter VoiceOver læser navnet på emnet op og beskriver det.
Firkanten kaldes VoiceOver-markøren.

Hvis der er valgt tekst, læser VoiceOver teksten op. Hvis der er valgt et betjeningselement (f.eks.
en knap eller en kontakt), vil VoiceOver evt. fortælle dig om emnets handling eller give dig
instruktioner, f.eks. “tryk to gange for at åbne”.