iPod nano - Sledování času

background image

Sledování času

Pomocí funkce hodin v iPodu nano můžete sledovat čas, spustit odpočet času zbývajícího do
začátku nějaké události nebo si nastavit připomínku.

Změna číselníku hodin

iPod nano obsahuje různé číselníky, pomocí nichž lze změnit funkci či styl hodin. Některé styly
číselníku dokonce odrážejí barvu pouzdra vašeho iPodu nano.

Změna číselníku hodin:

1

Na ploše klepněte na ikonu Nastavení.

2

Klepněte na volbu Obecné a poté na položku Datum a čas.

3

Klepněte na položku Číselník a poté švihnutím směrem dolů zobrazte další možnosti.

4

Klepnutím vyberte číselník a poté klepněte na volbu Nastavit.

Je-li v Nastavení zapnuta funkce zobrazení hodin po probuzení, můžete po zobrazení hodin
také klepnout na číselník a poté klepnutím na šipku doleva nebo doprava procházet všechny
dostupné číselníky. Jakmile uvidíte požadovaný číselník, ukončete procházení. Zvolený číselník
se stane výchozím číselníkem, dokud jej nezměníte.

Zde jsou některé další způsoby, jak lze změnit zobrazení času v iPodu nano:

Požadovaná akce

Postup

Nastavení data, času a časového
pásma

Na ploše klepněte na volbu Nastavení > Obecné > Datum a čas a poté
klepněte na parametr, který chcete změnit (Datum, Čas nebo Časové
pásmo).

Zobrazení času ve 24hodinovém
formátu

Na ploše klepněte na volbu Nastavení > Obecné > Datum a čas a poté
klepnutím na tlačítko

zapněte funkci 24 hodin.

Zobrazení číselníku po probuzení
iPodu nano z režimu spánku

Na ploše klepněte na volbu Nastavení > Obecné > Datum a čas a poté
klepnutím na tlačítko

zapněte funkci zobrazení hodin při probuzení.

47

background image

Odstranění ikony hodin z plochy

Na ploše klepněte na volbu Nastavení > Obecné > Plocha a poté
klepnutím na tlačítko

vypněte funkci hodin.

Pokud jste zapnuli funkci zobrazení číselníku po probuzení iPodu
nano z režimu spánku, můžete zobrazit čas stisknutím tlačítka Spánek/
Probuzení. Můžete také změnit číselník nebo nastavit další předvolby
hodin v části Nastavení.

Použití stopek

iPod nano obsahuje stopky umožňující přesně měřit čas různých událostí a také měřit časové
intervaly (například časy na jedno kolo při běhu). Současně s používáním stopek lze přehrávat
hudbu i jiný zvukový obsah.

Použití stopek:

1

Na ploše klepněte na ikonu Hodiny.

2

Přejeďte prsty doleva – zobrazí se ovládací prvky funkce Stopky.

3

Klepněte na tlačítko Spustit.

Chcete-li zaznamenat časy jednotlivých úseků, klepněte po každém úseku na tlačítko Úsek.

Â

Chcete-li stopky pozastavit, klepněte na volbu Zastavit. Měření času můžete obnovit

Â

klepnutím na tlačítko Spustit.

4

Po dokončení klepněte na volbu Zastavit. Časy úseků můžete poté zobrazit klepnutím na

tlačítko vedle časového údaje ve stavovém řádku.

iPod nano ukládá statistické údaje pro poslední úsek relace. Časy jednotlivých úseků si
nezapomeňte prohlédnout před zahájením nové relace. Jakmile klepnete na tlačítko Smazat,
budou všechny údaje vynulovány.

Použití minutky

Díky funkci minutky s odpočtem času můžete iPod využívat jako budík nebo před spaním
nastavit časovač, který iPod automaticky vypne. Časovač běží i při vypnutém iPodu nano, avšak
zvuk budíku se neozve.

Použití iPodu nano jako budíku:

1

Na ploše klepněte na ikonu Hodiny.

2

Přejeďte prsty doleva – zobrazí se ovládací prvky funkce minutky.

48

Kapitola 9

Další funkce

background image

3

Švihnutím nastavte hodiny a minuty zbývající do spuštění budíku a poté klepněte na tlačítko .

4

Klepnutím vyberte zvuk budíku a poté klepněte na volbu Nastavit.

5

Odpočet spustíte klepnutím na tlačítko Spustit.

Smazání budíku:

1

Na ploše klepněte na ikonu Hodiny.

2

Přejeďte prsty doleva – zobrazí se ovládací prvky funkce minutky.

3

Klepněte na tlačítko Zastavit.

Před spaním můžete nastavit časovač spánku, který iPod nano automaticky vypne po určené
době, během níž se bude přehrávat hudba nebo jiný zvukový obsah.

Nastavení časovače spánku:

1

Na ploše klepněte na ikonu Hodiny.

2

Přejeďte prsty doleva – zobrazí se ovládací prvky funkce minutky.

3

Švihnutím nastavte hodiny a minuty a poté klepněte na tlačítko .

4

Klepněte na volbu Uspat iPod a poté klepněte na volbu Nastavit.

5

Po dokončení klepněte na Spustit.

49

Kapitola 9

Další funkce