iPod nano - Použití sluchátek Apple s ovladačem a mikrofonem

background image

Použití sluchátek Apple s ovladačem a mikrofonem

Sluchátka Apple s ovladačem a mikrofonem (viz obrázek) se prodávají samostatně. Jsou
vybavena mikrofonem, tlačítky pro nastavení hlasitosti a integrovaným tlačítkem, které
umožňuje ovládat přehrávání zvukového obsahu a poslouchat oznámení o skladbách.

Tlačítko mikrofonu

Po připojení sluchátek můžete poslouchat hudbu nebo nahrávat hlasové poznámky pomocí
vestavěného mikrofonu. Stiskem středového tlačítka na mikrofonu můžete ovládat přehrávání
hudby a poslouchat oznámení o skladbách.

Požadovaná akce

Postup

Pozastavení skladby nebo cvičení

Stiskněte střední tlačítko. Dalším stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.

Skok na následující skladbu

Dvakrát rychle stiskněte střední tlačítko.

Skok na předchozí skladbu

Třikrát rychle stiskněte střední tlačítko.

51

Kapitola 9

Další funkce

background image

Rychle vpřed

Dvakrát rychle stiskněte a přidržte střední tlačítko.

Rychle zpět

Třikrát rychle stiskněte a přidržte střední tlačítko.

Úprava hlasitosti

Stiskněte tlačítko + nebo –.

Poslech oznámení o aktuální
skladbě

Stiskněte střední tlačítko a podržte je, dokud neuslyšíte název aktuální
skladby a jméno umělce.
Pokud posloucháte audioknihu, podcast nebo epizodu iTunes U, uslyšíte
oznámení názvu knihy a jméno autora, resp. údaje o epizodě.

Výběr jiného seznamu stop

Stiskněte a podržte střední tlačítko, dokud se nepřečte název aktuální
skladby a jméno umělce. Poté uslyšíte název prvního seznamu stop.
Mezi seznamy stop můžete procházet pomocí tlačítek + a – . Jakmile
uslyšíte název požadovaného seznamu, stiskněte střední tlačítko.

52

Kapitola 9

Další funkce