iPod nano - Označení skladeb pro synchronizaci s iTunes

background image

Označení skladeb pro synchronizaci s iTunes

Pokud rozhlasová stanice podporuje označování pomocí popisků iTunes, můžete si
poslouchanou skladbu označit a případně si později poslechnout její ukázku či ji zakoupit
v obchodě iTunes Store. Skladby s možností označení pomocí popisků jsou na obrazovce
Puštěné označeny ikonou visačky.

Označení skladby:
Klepněte na tlačítko

m

v levém dolním rohu obrazovky Puštěné.

Označené skladby se zobrazí v nabídce Rádio v seznamu Označené skladby. Při následující
synchronizaci iPodu nano s iTunes budou tyto označené skladby synchronizovány a odebrány
z iPodu nano. Zobrazí se v aplikaci iTunes, kde si budete moci poslechnout jejich ukázku a
případně si je zakoupit v obchodě iTunes Store.

Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici u všech rozhlasových stanic.

Poslech ukázky a zakoupení skladby v aplikaci iTunes:

1

Synchronizujte iPod nano s počítačem.

2

V počítači klikněte v levé části okna iTunes v kategorii Obchod na položku S popisky.

3

U požadované skladby klikněte na tlačítko Zobrazit.

4

Ukázku skladby lze pustit dvojím kliknutím na skladbu nebo kliknutím na tlačítko ukázky.

Chcete-li si skladbu zakoupit, klikněte na tlačítko Buy.

Pokud rozhlasová stanice nepodporuje označování skladeb, můžete alespoň zobrazit seznam
naposledy poslouchaných skladeb. Později můžete požadovanou skladbu na základě těchto
informací vyhledat a zakoupit.

Zobrazení naposledy poslouchaných skladeb:
Klepněte na tlačítko

m

na kterékoli obrazovce rádia a poté klepněte na položku Poslední

skladby.
Zobrazí se název skladby, jméno umělce a název rozhlasové stanice, na které jste skladbu slyšeli.

35

Kapitola 6

FM rádio