iPod nano - Naladění FM rádia

background image

Naladění FM rádia

FM rádio můžete ladit tak, že postupně procházíte předvolené či laditelné stanice nebo si uložíte
oblíbené stanice a poté je naladíte přímo. Pro začátek vyhledejte v iPodu nano místní stanice.

Poznámka: Abyste dosáhli co nejčistšího příjmu, zkontrolujte, zda není kabel sluchátek
zamotaný ani překroucený.

Vyhledání místních stanic:

1

Na ploše klepněte na ikonu Rádio.

2

Klepněte na tlačítko .

3

Klepněte na volbu Místní stanice.

iPod nano prohledá dostupné frekvence a zobrazí seznam místních stanic.

4

Klepnutím na tlačítko u stanice můžete příslušnou stanici pustit bez opuštění nabídky. Pokud

klepnete na stanici, zařízení na ni přeladí a přejde na obrazovku s ovládacími prvky rádia.

5

Po dokončení této operace přejděte klepnutím na tlačítko zpět k ovládacím prvkům rádia.

Chcete-li aktualizovat seznam, klepněte na tlačítko Obnovit.

33

Kapitola 6

FM rádio

background image

Odstranění všech stanic ze seznamu oblíbených:

1

Klepnutím na tlačítko na kterékoli obrazovce rádia zobrazíte nabídku Rádio.

2

Klepněte na položku Oblíbené.

3

Švihnutím dolů zobrazte tlačítko Upravit a klepněte na ně.

4

Celý seznam lze vymazat klepnutím na tlačítko Smazat vše.

5

Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.