iPod nano - Kapitola 2:  Začínáme

background image

Začínáme

2

VAROVÁNÍ:

Před použitím iPodu nano si přečtěte informace o použití tohoto zařízení a také

bezpečnostní pokyny v této příručce, abyste předešli případným zraněním.

·

Nastavení iPodu nano

Před prvním použitím je nutné iPod nastavit v aplikaci iTunes. Během tohoto nastavení si
můžete vytvořit účet v obchodě iTunes Store nebo můžete zadat již existující účet. (Obchod
iTunes Store nemusí být ve všech zemích a oblastech dostupný.) Aplikace iTunes po připojení
iPodu nano též zobrazí a pro případ potřeby zaznamenají jeho sériové číslo.